Zapisy

Zapisy do przedszkola / żłobka trwają przez cały rok, aż do wyczerpania wolnych miejsc w danej grupie wiekowej. Nasza placówka jest czynna przez cały rok oprócz świąt, dni ustawowo wolnych od pracy i weekendów.

Przy podpisaniu umowy pobierana jest bezzwrotna opłata wpisowa za dziecko w wysokości 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) jest to opłata jednorazowa na cały okres pobytu dziecka w placówce, oraz dodatkowa opłata na ubezpieczenie NNW.

Każde dziecko po zapisaniu do naszej placówki może skorzystać z tygodniowego okresu adaptacyjnego przez 1 godz. dziennie. Przy zapisie rodzeństwa oferujemy zniżkę dla drugiego dziecka w wysokości 20%, oraz nie pobieramy drugiej opłaty wpisowej.

Cennik:

NOWA CENA CZESNEGO ZA PRZEDSZKOLE!!!

TYLKO  390 zł z wyżywieniem!!!

Oferujemy następujące programy:

Przedszkole:
6:30 – 17:30 – 390 zł

Żłobek:
6:30 – 16:00 – 1050 zł
6:30 – 17:00 – 1190 zł
6:30 – 17:30 – 1250 zł

W naszym żłobku jest możliwość skorzystania ze świadczenia pieniężnego „BON MALUCHA”.

 

Ważne informacje

Czesne za przedszkole i żłobek opłacamy do 5-tego dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc w kasie przedszkola / żłobka lub na podany numer konta bankowego:

Bank Millennium

61 1160 2202 0000 0003 1385 4070W przypadku nie odebrania dziecka o ustalonej porze rodzice za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce płacą dodatkowe 30 zł. Opłata ta płatna jest bezpośrednio do rąk dyżurującego nauczyciela w danej grupie.

to top button