Zapisy

Zapisy do przedszkola / żłobka trwają przez cały rok, aż do wyczerpania wolnych miejsc w danej grupie wiekowej. Nasza placówka jest czynna przez cały rok oprócz świąt, dni ustawowo wolnych od pracy i weekendów.

Przy podpisaniu umowy pobierana jest bezzwrotna opłata wpisowa za dziecko w wysokości 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) jest to opłata jednorazowa na cały okres pobytu dziecka w placówce.

Każde dziecko po zapisaniu do naszej placówki może skorzystać z tygodniowego okresu adaptacyjnego przez 1 godz. dziennie. Przy zapisie rodzeństwa oferujemy zniżkę dla drugiego dziecka w wysokości 20%, oraz nie pobieramy drugiej opłaty wpisowej.

Karta Dużej Rodziny minus 5%

Cennik:

Oferujemy następujące programy:

Przedszkole:
6:30 – 17:30 – 600 zł

Kwoty czesnego podane są już z wyżywieniem

Żłobek:
6:30 – 16:00 – 1450 zł
6:30 – 17:00 – 1500 zł
6:30 – 17:30 – 1600 zł

Kwoty czesnego podane są już z wyżywieniem.

 

 

Ważne informacje

Czesne za przedszkole i żłobek opłacamy do 5-tego dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc  na podany numer rachunku bankowego:

Bank Millennium

61 1160 2202 0000 0003 1385 4070W przypadku nie odebrania dziecka o ustalonej porze rodzice za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce płacą dodatkowe 45 zł. Opłata ta płatna jest bezpośrednio do rąk dyżurującego nauczyciela w danej grupie.

to top button